Product toegevoegd aan winkelmand

Brandveiligheid


Veelgestelde vragen certificatie BMI

Hoe weet ik of ik in mijn bedrijf een brandmeldinstallatie moet installeren?

Hoe zit het nu precies met de verantwoordelijkheid van de gebruiker?

Wat betekent het dat de normen in het referentieoverzicht van het CCV-certificatieschema Brandmeldinstallaties van toepassing zijn (paragraaf 6.3)?

Moet het onderhoud van de BMI altijd voor honderd procent volgens de NEN 2654 worden uitgevoerd?

Waar kan ik een adviesdatum voor het volgende onderhoud aangeven?

Erkent het CCV opleidings- en exameninstellingen?

Onze BMI moet van de brandweer worden aangesloten op een particuliere alarmcentrale in plaats van de meldkamer van de brandweer. Moet het programma van eisen worden aangepast?

Moet de hoofdbrandmeldcentrale ook gecertificeerd zijn indien één of meerdere hierop aangesloten (sub)brandcentrales worden gecertificeerd?

Welke eisen gelden voor vervanging van accubatterijen van de brandmeldcentrale?

Wanneer mag een brandmeldinstallatie gecertificeerd worden volgens de richtlijnen van het Marsh-bestek?

Mag een bestaande BMI aangelegd volgens NEN 2535:1996, die nooit eerder is gecertificeerd, en waarvan het beheer en onderhoud op orde is, volgens het CCV-schema BMI als nieuwe installatie worden gecertificeerd?

Wat is het verschil tussen een interpretatiebesluit, een harmonisatieafspraak en een certificatieafspraak?