Product toegevoegd aan winkelmand

Brandveiligheid


Onderhoud

Om zeker te weten of de brandmeldinstallatie waarschuwt als er brand uitbreekt, is het belangrijk de installatie goed te onderhouden en beheren. Het Bouwbesluit verplicht zelfs om de brandmeldinstallatie te onderhouden. In NEN 2654-1 Beheer, controle en onderhoud van brandbeveiligingsinstallaties - Deel 1: Brandmeldinstallaties staat hoe onderhoud en beheer moeten worden uitgevoerd.

Onderhoud met productcertificaat

Natuurlijk wil je dat de brandmeldinstallatie op het cruciale moment werkt. De brandweer, je verzekeraar en zelfs de wetgever vinden dat belangrijk. Hoe kun je daar zeker van zijn? Onderhoud van een brandmeldinstallatie is werk voor ervaren specialisten met goede werkprocedures. Kies daarom voor gecertificeerd onderhoud voor jouw brandmeldinstallatie.

Welke versie van NEN 2654-1?

Een certificatie-instelling controleert of het gecertificeerde onderhoud wordt uitgevoerd volgens het certificatieschema BMI Onderhoud. De huidige versie van het certificatieschema verwijst naar NEN 2654-1:2002. Volgens het Bouwbesluit moet onderhoud worden uitgevoerd volgens NEN 2654-1:2015.

De belangrijkste verschillen tussen NEN 2654-1:2002 en NEN 2654-1:2015:

  • Controleren van de projectie.
  • Onderhoudsplan.
  • Planmatig onderhoud.

In de uitvoering van het onderhoud zijn niet veel verschillen tussen de normversies. Onderhoudsbedrijven kunnen onderhoud onder certificaat uitvoeren volgens NEN 2654-1:2002, alleen de nieuwe onderdelen in NEN 2654-1:2015 vallen dan niet onder het certificaat.

Voorbereiden op certificatieschema met NEN 2654-1:2015

Binnenkort wordt een nieuwe versie van het certificatieschema gepubliceerd dat is gebaseerd op NEN 2654-1:2015. Om klaar te zijn voor gecertificeerd onderhoud volgens NEN 2654-1:2015, kunt u zich voorbereiden door te zorgen voor:

  • Tekeningen van de projectie van de brandmeldinstallatie.
  • Onderhoudsplan met indien gewenst een onderbouwing voor planmatig onderhoud.

Als alle betrokkenen zich kunnen vinden in de tekst wordt het nieuwe certificatieschema gepubliceerd, naar verwachting in de loop van 2018.