Product toegevoegd aan winkelmand

Brandveiligheid


Onderhoud

Om zeker te weten of de brandmeldinstallatie waarschuwt als er brand uitbreekt, is het belangrijk de installatie goed te onderhouden en beheren. Het Bouwbesluit verplicht zelfs om de brandmeldinstallatie te onderhouden. In NEN 2654-1 Beheer, controle en onderhoud van brandbeveiligingsinstallaties - Deel 1: Brandmeldinstallaties staat hoe onderhoud en beheer moeten worden uitgevoerd.

Onderhoud met productcertificaat

Natuurlijk wil je dat de brandmeldinstallatie op het cruciale moment werkt. De brandweer, je verzekeraar en zelfs de wetgever vinden dat belangrijk. Hoe kun je daar zeker van zijn? Onderhoud van een brandmeldinstallatie is werk voor ervaren specialisten met goede werkprocedures. Kies daarom voor gecertificeerd onderhoud voor jouw brandmeldinstallatie.

Welke versie van NEN 2654-1?

Een certificatie-instelling controleert of het gecertificeerde onderhoud wordt uitgevoerd volgens het certificatieschema BMI Onderhoud. Versie 4.0 van het certificatieschema verwijst naar NEN 2654-1:2002, versie 5.0 naar NEN 2654-1:2018.

De belangrijkste aanpassingen in NEN 2654-1:2018 t.o.v. de 2002-versie zijn:

  • Onderhoud uitvoeren op basis van een onderhoudsplan.
  • Bij onderhoud controleren of de installatietekeningen nog kloppen.

In de uitvoering van het onderhoud zijn niet veel verschillen tussen de normversies.

Voorbereiden op onderhoud volgens NEN 2654-1:2018

Versie 5.0 van het CCV-certificatieschema vraagt onderhoud volgens NEN 2654-1:2018. Om klaar te zijn voor gecertificeerd onderhoud volgens NEN 2654-1:2018, kun je je voorbereiden door te zorgen voor:

  • Beschikbaarheid van installatie van de brandmeldinstallatie.
  • Onderhoudsplan met indien gewenst een onderbouwing voor planmatig onderhoud.