Product toegevoegd aan winkelmand

Brandveiligheid

CCV-Certificatieschema Leveren BMI, versie 5.0 (vanaf 1 april 2019)

14 december 2018

Een brandmeldinstallatie (BMI) is bedoeld om een begin van brand in een zodanig vroeg stadium te signaleren dat het bestrijden hiervan tijdig kan plaatsvinden en maatregelen kunnen worden genomen om mens, dier en inventaris veilig te stellen. Zo kunnen ongevallen en schade als gevolg van brand worden voorkomen respectievelijk beperkt.

Betrouwbare BMI

Veel hangt af van de tijd die er is om ingeval van brand actie te ondernemen. Daarom moet de BMI betrouwbaar zijn. Hierop zijn de kwaliteit van de componenten van de installatie van invloed, alsmede de omvang van de installatie, de afstemming van de installatie op het doel, het gebruik en de omstandigheden in het object, en de uitvoering en het installatiewerk. Verder moet de BMI tijdig de juiste informatie (doormeldingen) versturen aan de juiste personen en instanties en eventueel sturingen verrichten naar andere brandbeveiligingsinstallaties.

Werk voor specialisten

Levering van een BMI is werk voor specialisten met juiste vakbekwaamheid en goede werkprocedures. Zij moeten het product dat zij leveren en de omstandigheden waarbinnen dat product zijn werk moet doen door en door kennen.

Certificatieschema

Het certificatieschema is gericht op het certificeren volgens NEN-EN ISO/IEC 17065 van brandmeldinstallaties, om daarmee aan te tonen dat de geleverde installatie voldoet aan de voorschriften in NEN 2535 Brandveiligheid van gebouwen. Brandmeldinstallaties. Systeem- en kwaliteitseisen en projecteringsrichtlijnen.

Organisatie

Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid

Bestanden