Product toegevoegd aan winkelmand

Brandveiligheid

CCV-Certificatieschema Installeren BMI, versie 5.0 +C1 (vanaf 1 april 2019)

14 december 2018

Een brandmeldinstallatie (BMI) is bedoeld om een begin van brand in een zodanig vroeg stadium te signaleren dat het bestrijden hiervan tijdig kan plaatsvinden en maatregelen kunnen worden genomen om mens, dier en inventaris veilig te stellen. Zo kunnen ongevallen en schade als gevolg van brand worden voorkomen respectievelijk beperkt.

Betrouwbare BMI

Veel hangt af van de tijd die er is om ingeval van brand actie te ondernemen. Daarom moet de BMI betrouwbaar zijn. Hierop zijn de kwaliteit van de componenten van de installatie van invloed, alsmede de omvang van de installatie, de afstemming van de installatie op het doel, het gebruik en de omstandigheden in het object, en de uitvoering en het installatiewerk. Installatiewerk is werk voor specialisten met juiste vakbekwaamheid en goede werkprocedures.

Certificatieschema

Het certificatieschema is gericht op het certificeren volgens NEN-EN-ISO/IEC 17065 van het installeren van brandmeldinstallaties, om te waarborgen dat het installeren ervoor zorgt dat de installatie voldoet aan de voorschriften in NEN 2535 Brandveiligheid van gebouwen. Brandmeldinstallaties. Systeem- en kwaliteitseisen en projecteringsrichtlijnen.

Organisatie

Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid

Bestanden