Product toegevoegd aan winkelmand

Brandveiligheid


Normen en voorschriften brandblussystemen

Voor ontwerp, aanleg en onderhoud van brandblussystemen bestaan normen en voorschriften. Deze normen worden gebruikt bij certificatie en inspectie van brandblussystemen. Veelgebruikte normen zijn afkomstig van NFPA, FM, CEA en het NEN.

Nieuwe installaties: NEN-EN 12845+NEN 1073

Certificatie van nieuwe installaties vindt plaats volgens de norm NEN-EN 12845+NEN 1073 'Vaste brandblusinstallaties - Automatische sprinklerinstallaties - Ontwerp, installatie en onderhoud'. Tot de introductie van deze norm werden installaties aangelegd volgens de Voorschriften voor Automatische Sprinklerinstallaties (VAS) en bijbehorende VAS-memoranda.

In NEN-EN 12845+NEN 1073 is een groot aantal bepalingen uit de Voorschriften voor Automatische Sprinklerinstallaties (VAS) opgenomen. VAS en de meeste bijbehorende memoranda zijn voor nieuwe installaties buiten toepassing verklaard. De VAS-memoranda die nog van toepassing zijn voor nieuwe installaties staan op deze pagina.

De norm NEN-EN 12845+NEN 1073 is te bestellen bij NEN.

Technical Bulletins

De voormalige VAS-memoranda met betrekking tot sprinkler-technische onderwerpen zijn omgezet naar Technical Bulletins (TB’s). Deze TB’s gaan over een sprinkler-technisch onderwerp of een onderwerp dat met sprinklerbeveiliging te maken heeft. TB’s worden opgesteld onder auspiciën van de Commissie van Deskundigenpanel VBB-systemen.

De overzichtspagina met TB’s biedt het complete overzicht van alle TB’s die in het kader van sprinklercertificering en -inspectie in aanvulling op de NEN-EN 12845+NEN 1073 (nl) kunnen worden gebruikt.

Bestaande installaties: VAS en VAS-memoranda blijven van kracht

Tot 2011 werden de Voorschriften voor Automatische Sprinklerinstallaties (VAS) met de daarbij behorende memoranda gebruikt voor de aanleg van brandblussystemen. Bestaande installaties die destijds zijn aangelegd onder de VAS en de daarbij behorende memoranda moeten overeenkomstig dit voorschrift worden onderhouden.

Buitenlandse voorschriften

Er wordt regelmatig gebruik gemaakt van buitenlandse voorschriften, afkomstig van:

  • National Fire Protection Association
  • FM
  • Comité Européen des Assurances

Bij de toepassing van voorschriften voor Nederlandse situaties doet zich een enkele keer een interpretatiekwestie voor. Deze worden besproken in het Deskundigenpanel VBB-systemen. Dit panel is ingesteld door de Commissie van Belanghebbenden Brandbeveiliging van het CCV.

Interpretaties van de norm of van voorschriften worden gepubliceerd bij de Interpretatiebesluiten Deskundigenpanel VBB-systemen.

Andere besluiten van het deskundigenpanel worden opgenomen in een besluitenlijst. Deze zijn ook te vinden bij de besluitenlijst Deskundigenpanel VBB-systemen.