Product toegevoegd aan winkelmand

Brandveiligheid

CCV-certificatieschema Leveren VBB-systemen versie 3.0

01 maart 2016

Het certificatieschema is gericht op het certificeren volgens NEN-EN ISO 17065 van VBB-systemen. VBB-systemen (vastopgestelde brandbeheersings- en brandblussystemen) zijn beveiligingssystemen die zijn ontworpen en vastopgesteld in gebouwen of inrichtingen om in geval van brand mensen te beschermen en/of schade te beperken.

Wat is VBB-systemen?

Onder VBB-systemen worden begrepen automatische sprinklerinstallaties (watervoerende sprinklerinstallaties en sprinklerinstallaties met schuimbijmenging, waterspraysystemen), zwaar- en middelschuimsystemen, lichtschuimsystemen, watermistsystemen, blusgasinstallaties, droge aerosolsystemen, zuurstofverdringingssystemen, poederblussystemen en de bijbehorende branddetectie- en signaleringssystemen. Een VBB-systeem is bedoeld om een brand onder controle te krijgen, te houden en/of te blussen. Het systeem moet aan de vooraf vastgestelde beschikbaarheidscriteria voldoen. Het systeem moet ook direct de prestatie leveren waarvoor het is aangelegd: het onder controle brengen, houden en/of blussen van de brand. Dat vraagt om duidelijke specificaties van de kwaliteit en doelmatigheid van het VBB-systeem.

Borging kwaliteit

Levering van een VBB-systeem is werk voor specialisten met vakbekwaamheid en goede werkprocedures. Zij moeten het product dat zij leveren en de omstandigheden waarbinnen dat product zijn werk moet doen door en door kennen. Dat vraagt om een adequate borging van de kwaliteit door de VBB-leverancier. 

Bestand

CCV-certificatieschema leveren VBB-systemen versie 3.0