Product toegevoegd aan winkelmand

Brandveiligheid


Brandblussystemen

Een brandblussysteem, zoals een sprinklerinstallatie of een blusgasinstallatie, zorgt ervoor dat bij brand de schade beperkt blijft tot de directe omgeving van de brand.

Om zeker te weten dat een brandblussysteem ook echt werkt als je deze nodig heeft, laat je de installatie aanleggen en onderhouden onder certificaat en laat je de installatie regelmatig inspecteren. De onderstaande animatie legt precies uit hoe het zit en waarom het zo belangrijk is:

Vertrouwen in werking van brandblussystemen

Een bedrijf dat gecertificeerde installaties levert wordt gecontroleerd door een certificatie-instelling. Zij controleren aan de hand van het CCV-certificatieschema leveren VBB-systemen of het bedrijf met de juiste mensen en middelen werkt, hoe wordt omgegaan met klachten en of de samenhang tussen de installaties past bij de situatie. Hierdoor kun je, maar ook de brandweer en verzekeraar, vertrouwen hebben in deze essentiële brandbeveiligingsvoorziening.

Als de installatie eenmaal is geïnstalleerd, moet deze worden onderhouden. Bedrijven die gecertificeerd onderhoud aanbieden, worden gecontroleerd door een certificatie-instelling. Deze bedrijven onderhouden sprinklerinstallaties met de juiste mensen en middelen en volgens het protocol dat bij de installatie hoort.

Beoordeling preventiemaatregelen

Wanneer het Bouwbesluit de aanwezigheid van het brandblussysteem verplicht stelt, is het verplicht om een geldig inspectiecertificaat te hebben. Een onafhankelijk inspecteur beoordeelt volgens het CCV-inspectieschema brandbeveiliging het brandblussysteem en de samenhang met bouwkundige en organisatorische randvoorwaarden. In het inspectierapport staat het resultaat van de inspectie en of de brandbeveiliging nog steeds voldoet aan de eisen. Als alles in orde is levert het een inspectiecertificaat op, waarmee je aantoont dat je aan de regels voldoet. 

Je wilt toch ook dat jouw brandblussystemen op orde zijn? Vraag dan vandaag nog een inspectie aan bij een van de inspectie-instellingen.

Jouw vakmanschap tonen of vergroten?

Heeft jouw bedrijf alle deskundigheid in huis om aan de eisen van de certificatieschema’s voor brandveiligheid te voldoen? Lees dan bij vakman worden hoe je je kunt aanmelden.

Om aan te tonen dat je voldoende vakmanschap hebt, kun je een examen afleggen bij de volgende exameninstellingen: