Product toegevoegd aan winkelmand
 
Terug naar agendaoverzicht

Webinar: Onbegrepen gedrag in de wijk: hoe help je omwonenden?

Webinar: dinsdag 31 oktober 12.00 - 13.00
Vragenuurtje: dinsdag 14 november 12.00 - 13.00

Over onbegrepen gedrag en de aanwezigheid van psychisch kwetsbare mensen in de wijk is de afgelopen jaren veel geleerd. Zo weten we nu steeds meer over wat er met deze mensen aan de hand is, wat zij nodig hebben, welke invloed hun aanwezigheid in de wijk heeft en hoe professionals hen laagdrempelig kunnen helpen. Maar hoe kunnen we de omwonenden ook horen en helpen? Wat is de positie van het meldpunt niet-accuut, wat doe een wijk-GGD’er en hoe kunnen spanningen in de wijk worden verminderd?  

Accreditatie

De webinarreeks is geaccrediteerd door het SKJ en Registerplein. Een webinar en het bijbehorende vragenuurtje van 1 opgave leveren samen 2 punten op. Wil je in aanmerking komen voor accreditatiepunten, dan moet je zowel de webinar als het bijbehorende vragenuurtje bijwonen.

Meer informatie en aanmelden op platformmultiproblematiek.nl

Dit webinar is onderdeel van de reeks ‘Opgaven in de aanpak van multiproblematiek succesvol aanpakken’, georganiseerd door het NJi, Movisie, Trimbos-instituut en het CCV. Meer informatie.

© Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid