Ga naar de inhoud
Dit evenement ligt in het verleden. Ga terug naar agenda

Webinar: dinsdag 31 oktober 12.00 – 13.00
Vragenuurtje: dinsdag 14 november 12.00 – 13.00

Over onbegrepen gedrag en de aanwezigheid van psychisch kwetsbare mensen in de wijk is de afgelopen jaren veel geleerd. Zo weten we nu steeds meer over wat er met deze mensen aan de hand is, wat zij nodig hebben, welke invloed hun aanwezigheid in de wijk heeft en hoe professionals hen laagdrempelig kunnen helpen. Maar hoe kunnen we de omwonenden ook horen en helpen? Wat is de positie van het meldpunt niet-accuut, wat doe een wijk-GGD’er en hoe kunnen spanningen in de wijk worden verminderd?  

Accreditatie

De webinarreeks is geaccrediteerd door het SKJ en Registerplein. Een webinar en het bijbehorende vragenuurtje van 1 opgave leveren samen 2 punten op. Wil je in aanmerking komen voor accreditatiepunten, dan moet je zowel de webinar als het bijbehorende vragenuurtje bijwonen.

Dit webinar is onderdeel van de reeks ‘Opgaven in de aanpak van multiproblematiek succesvol aanpakken’, georganiseerd door het NJi, Movisie, Trimbos-instituut en het CCV. Meer informatie.