Product toegevoegd aan winkelmand
 
Terug naar agendaoverzicht

Webinar: Moreel-ethische besluitvorming bij multiproblematiek

Webinar: donderdag 22 juni 12.00 - 13.00
Vragenuurtje: dinsdag 4 juli 12.00 - 13.00

Soms kom je bij multiproblematiek casussen tegen waarbij je het gevoel hebt dat dé juiste keuze niet bestaat. Het gaat dan vaak om situaties waarin verschillende belangen spelen en dilemma’s zich opstapelen. Als professional wordt van je verwacht dat je meervoudig partijdig kunt zijn en alle belangen meeweegt om tot een besluit te komen. Dat is complex, zeker wanneer er verschillende professionals betrokken zijn. Hoe kunnen professionals met elkaar komen tot goede besluiten, die recht doen aan de problemen die er spelen en aan meerdere mensen in het gezinssysteem?

Accreditatie

De webinarreeks is geaccrediteerd door het SKJ en Registerplein. Een webinar en het bijbehorende vragenuurtje van 1 opgave leveren samen 2 punten op. Wil je in aanmerking komen voor accreditatiepunten, dan moet je zowel de webinar als het bijbehorende vragenuurtje bijwonen.

Meer informatie en aanmelden op platformmultiproblematiek.nl

Dit webinar is onderdeel van de reeks ‘Opgaven in de aanpak van multiproblematiek succesvol aanpakken’, georganiseerd door het NJi, Movisie, Trimbos-instituut en het CCV. Meer informatie.

© Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid