Product toegevoegd aan winkelmand
 
Terug naar agendaoverzicht

Webinar: Intergenerationele overdracht bij multiproblematiek

Webinar: dinsdag 5 september 12.00 - 13.00
Vragenuurtje: donderdag 21 september 12.00 - 13.00

De zogenoemde intergenerationele overdracht speelt bij multiproblematiek regelmatig een rol. Denk aan intergenerationele overdracht van psychische en verslavingsproblematiek, criminaliteit, maar bijvoorbeeld ook de sociaal economische positie en armoede. Het gezamenlijk aanpakken van multiproblematiek is niet alleen helpend voor het gezin en de omgeving, maar helpt ook de vicieuze cirkel te doorbreken en problemen écht te stoppen. Maar hoe doe je dat dan? Hoe kan je in de praktijk preventief ondersteuning bieden? In de webinar staan we daar samen met specialisten bij stil.

Accreditatie

De webinarreeks is geaccrediteerd door het SKJ en Registerplein. Een webinar en het bijbehorende vragenuurtje van 1 opgave leveren samen 2 punten op. Wil je in aanmerking komen voor accreditatiepunten, dan moet je zowel de webinar als het bijbehorende vragenuurtje bijwonen.

Meer informatie en aanmelden op platformmultiproblematiek.nl

Dit webinar is onderdeel van de reeks ‘Opgaven in de aanpak van multiproblematiek succesvol aanpakken’, georganiseerd door het NJi, Movisie, Trimbos-instituut en het CCV. Meer informatie.

© Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid