Product toegevoegd aan winkelmand
 
Terug naar agendaoverzicht

Toezichtfestival

Wat: Toezichtfestival
Wanneer: 20 juni 2023
Waar: Theater Gooiland in Hilversum

Op dinsdag 20 juni organiseert de Inspectieraad voor alle toezichthouders van de overheid het Toezichtfestival 2023. Ook dit jaar is dit een festival door, voor en mét toezichthouders. Hoofdthema is Over grenzen: Wanneer en hoe stap je over grenzen heen voor onderlinge samenwerking en het publieke belang? En ook: hoe helpen de grenzen van het wettelijk kader wel of niet in je werk?

Programma

Tijdens de plenaire aftrap delen enkele inspecteurs-generaal en directeuren hun ervaringen met het thema Over grenzen waarbij de zaal wordt uitgenodigd hierop te reflecteren. Daarna is het mogelijk om aan verschillende deelsessies deel te nemen, waaronder de sessie Cultuurgericht Toezicht van het CCV.

Deelsessie Cultuurgericht toezicht

CCV-adviseurs Mirjam Prinsen en Eva Whyte verzorgen de deelsessie over cultuurgericht toezicht. Een interactieve workshop, waarbij ze ingaan op vragen als: 

  • Waarover hebben we het nou bij begrippen als cultuur, organisatiecultuur en veiligheidscultuur?
  • Hoe herken en analyseer je, als toezichthouder, de cultuur van een organisatie?
  • Wat is uberhaupt de functie van cultuur, zelfs als die disfunctioneel is?
  • Welke invloed heeft cultuur op de naleving van de regels door bedrijven?
  • Kun je wel cultuurgericht toezicht houden, of heb je dan ook te maken met grenzen of beperkingen?
  • Speelt je eigen organisatiecultuur bijvoorbeeld een rol in je omgang met de onder toezichtstaande?

Daarnaast kijken ze waar cultuurgericht toezicht logisch past binnen het toezicht en waar het spannend wordt. Ook ga je zien hoe je eigen organisatiecultuur van invloed is op je rol als toezichthouder.

Deelnemen

Wil je meer weten over het Toezichtfestival? Kijk dan op: www.toezichtfestival.nl.

Inschrijving en deelname aan het Toezichtfestival is gratis. Maar daarmee is het niet vrijblijvend. Als je je inschrijft gaan wij ervan uit dat je ook komt en houden we daar rekening mee met de catering en de sluiting van de registratie na een bepaald aantal deelnemers. Wees je hier bewust van. 

Aanmelden

© Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid