Product toegevoegd aan winkelmand
 
Terug naar agendaoverzicht

Lancering handreiking privacy en gegevensdeling voor de wijk-GGD’er

Wanneer: 13 april 2023, 14.00 – 15.30 
Waar: online bijeenkomst

Wat is het juridische kader en hoe positioneer je een wijk-GGD’er? Oftewel: wat moet je eigenlijk geregeld hebben zodat een wijk-GGD’er op een goede manier gegevens kan delen? Dit is het onderwerp van de bijeenkomst op 13 april, waarin het CCV de privacy handreiking wijk-GGD’er voor het eerst presenteert en bespreekt.

Meld je direct aan

Doelgroep

De bijeenkomst is bedoeld voor zowel beleidsmedewerkers, projectmanagers en juristen bij gemeenten en natuurlijk ook voor wijk-GGD’ers en de partners waarmee hij/zij samenwerkt.

Spin in het web bij aanpak onbegrepen gedrag

Een wijk-GGD’er is in de gemeente de spin in het web bij de aanpak van onbegrepen gedrag.

Hij of zij werkt samen met verschillende partners op het snijvlak van veiligheid en zorg en regelt samen met hen welke aanpak iemand nodig heeft. Gemeenten hebben veel ruimte om deze functie op maat en passend binnen de eigen lokale situatie in te vullen. De functie van de wijk-GGD’er is relatief nieuw, al lijkt het einde van de pioniersfase in zicht. Met de lancering en verspreiding van de handreiking privacy en gegevensuitwisseling voor de wijk-GGD’er zetten we daarin een belangrijke volgende stap.

De handreiking privacy kwam tot stand dankzij de kennis, inzet en betrokkenheid van privacy-experts, (gemeentelijke) beleidsprofessionals, wijk-GGD’ers en het CCV die afgelopen jaar hieraan hard hebben gewerkt.

Inhoud handreiking

Deze handreiking gaat over de juridische basis en de inrichting van de gegevensverwerking voor de wijk-GGD’er. Deze is vooral bedoeld voor beleidsmedewerkers, projectmanagers en juristen die tot taak hebben om het concept van de wijk-GGD’er goed in te richten.

Doel van deze handreiking is om de gemeente en de organisatie die de functie van de wijk-GGD uitvoert, inzicht te geven in:

  • De juridische basis voor de gegevensverwerking door de wijk-GGD
  • De organisatieaspecten die van belang zijn om zorgvuldig om te gaan met de persoonsgegevens van een inwoner.  

Aanmelden

De bijeenkomst is digitaal om zoveel mogelijk mensen de gelegenheid te geven bij de bijeenkomst te kunnen zijn.

Deelname aan de online bijeenkomst is gratis. Een aantal dagen voor de bijeenkomst ontvang je een e-mail met de link voor de online bijeenkomst en de handreiking privacy. Meld je aan via dit formulier.

Heb je op voorhand vragen over privacy en gegevensuitwisseling, dan ontvangen we die graag. Mail naar Danisa Latuhihin: danisa.latuhihin@hetccv.nl. De vragen worden tijdens de bijeenkomst door een privacy-expert beantwoord. Je vragen insturen kan tot 11 april 12.00 uur.

Is de bijeenkomst ook interessant voor jouw collega’s, partners of relaties? Stuur dit agendabericht dan vooral door zodat zij zich ook kunnen aanmelden. Er wordt geen opname gemaakt van de bijeenkomst.

Meld je aan

Meer informatie

Heb je vragen of wil je meer informatie? Neem contact op met Danisa Latuhihin: danisa.latuhihin@hetccv.nl.

© Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid