Product toegevoegd aan winkelmand
Agendaoverzicht
Terug naar agendaoverzicht
Agendaoverzicht

Intervisiebijeenkomst veiligheid en zorg

Op donderdag 23 november vindt de tweede intervisiebijeenkomst van 2017 plaats. Bent u erbij? We starten de bijeenkomst met het belang van samenwerking tussen veiligheid en zorg vanuit het perspectief privacy en gegevensdeling. Leon Sonnenschein neemt ons mee in het dilemma tussen enerzijds de noodzaak van gegevensdeling en anderzijds het recht op privacy.

Vervolgens besteden we aandacht aan de aanpak van personen met verward gedrag in de wijk. Want hoe kom je binnen bij deze kwetsbare personen die voor overlast zorgen, eigenlijk zorg nodig hebben en daardoor tussen wal en schip belanden? Feikje Smeets vertelt u meer over de visie, aanpak en de werkzame elementen van de gemeente Kerkrade. Daarnaast kunt u deelnemen aan een van de discussietafels waar 3 verschillende interessante onderwerpen aan bod komen.

Programma

12.15 uurInloop met lunch
13.00 uurIntroductie door Leonie Aarsen, adviseur veiligheid en zorg van het CCV
13.10 uurHet dilemma tussen het recht op privacy en de noodzaak van gegevensdeling door Leon Sonnenschein (projectleider gegevensdeling en privacy van het samenwerkingsproject van de landelijke ketenpartners zorg en veiligheid)

13.50 uurAanpak van personen met verward gedrag in de wijk door Feikje Smeets (Werk, Inkomen en Zorg, gemeente Kerkrade)

14.30 uurPauze
14.50 uur

Discussietafels:

  • Generatieoverstijgende aanpak van multiprobleemgezinnen. Wim Dijkkamp en Bert Hoenen van de gemeente Aalsmeer vertellen u aan de hand van een casus meer over hun aanpak die heeft geleid tot een flinke daling van criminaliteit. Kernvraag hierbij is: Welk type gezins- en jongerencoach zet je in om het gezin te ondersteunen, zodat de geschiedenis zich niet blijft herhalen?
  • De Buurtcirkel: een groep van 9 tot 12 deelnemers die bij elkaar in de buurt wonen en elkaar, met hulp van een vrijwilliger en een professionele coach, ondersteunen vanuit hun eigen talenten. Wellicht ook interessant voor (kwetsbare) inwoners in uw gemeente? Praat mee met 1 van de deelnemers en een professional van founding father Pameijer (Rotterdam).
  • De aanpak van kwetsbare bewoners in de buurt. In september zijn 13 gemeenten hier onder begeleiding van het CCV mee aan de slag gegaan. Elke gemeente doet dit op zijn eigen manier. Meer weten over de verschillende werkwijzen? Praat er verder over met Edith Warmerdam van de gemeenten Veenendaal, Rhenen en Renswoude.
16.00 uurPlenaire afsluiting en borrel


Waarom intervisiebijeenkomsten?

Sinds 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor zorg. Het is daarbij belangrijk dat professionals van de domeinen veiligheid en zorg goed met elkaar samenwerken. Zo zien we interessante ontwikkelingen en samenwerkingen op het snijvlak van veiligheid en zorg ontstaan. Deze delen we tijdens de intervisiebijeenkomsten graag met u.

Voor wie?

De intervisiebijeenkomst is vooral interessant voor beleidsmedewerkers sociaal domein, beleidsmedewerkers openbare orde en veiligheid en wijkteammanagers. 

Datum, tijdstip, locatie

Donderdag 23 november, 12.00-17.00 uur in de Zilveren Vosch, Plompetorengracht 3, Utrecht

Aanmelden

Er is plaats voor maximaal 40 deelnemers. U kunt zich opgeven via het aanmeldformulier. Vol = vol!