Product toegevoegd aan winkelmand
Agendaoverzicht
Terug naar agendaoverzicht
Agendaoverzicht

Congres digitale buurtpreventie en domotica

Veel gemeenten zijn al druk met (digitale) buurtpreventie en weten precies hoe zij hun inwoners moeten betrekken om mee te doen. Bij andere gemeenten staat (digitale) buurtpreventie nog in de kinderschoenen. Bewoners worstelen met vragen en weten niet altijd waar ze terecht kunnen. Het CCV organiseert daarom het congres digitale buurtpreventie en domotica. Domotica zijn digitale toepassingen die een huis slimmer maken. Bijvoorbeeld op het gebied van inbraakpreventie of energiebesparing.

Meld u aan voor het Congres Digitale Buurtpreventie en Domotica

Kosten

Er zijn geen kosten verbonden aan deelname van het congres.

Locatie

Van der Valk Exclusief, Winthontlaan 4-6, Utrecht

 

Tijdstip

Programma

9.30Inloop
10.00Opening door dagvoorzitter Patrick van den Brink (directeur het CCV).
10.10Carola van Eijk over haar onderzoek naar de motivatie van burgers om deel te nemen aan buurtpreventie en hoe de samenwerking tussen burgers en professionals wordt vormgegeven.
10.40

Sjak van Nieuwkuijk over hoe het is om in een huis te wonen dat volledig is voorzien van domotica.

11.15Pauze, beursbezoek en naar workshopzalen
11.30Workshopronde 1
12.30Lunch en beurs
13.15Workshopronde 2
14.15Wrap-up (samenvatting van de dag door dagvoorzitter)
14.45Afsluitende borrel (tot 15.30)

 

Workshops

 • Regie van de gemeente – Ben Vollaard & Ton Evers (VOL)
  Tijdens deze workshop leert u alles over de rol van de gemeente bij het opzetten en onderhouden van digitale buurtpreventie. Ook komen het meten van de effectiviteit van digitale buurtpreventie en de succesfactoren aan bod.
 • Contact buurtbeheerder en basisteam politie – Sybren v/d Velden en Dré van Roomen
  Tijdens deze workshop leert u alles over het belang van de samenwerking tussen de beheerder van een digitale buurtpreventiegroep en de wijkagent. Welke rol speelt de gemeente hierin en wat mogen partijen van elkaar verwachten?
 • Samenwerking burgers – politie: bevoegdheden en rolverdeling – Boudewijn van der Garde & Carola van Eijk
  Tijdens deze workshop leert u alles over de rechten en plichten van burgers. Wanneer bel je 112? Hoe maak je verdeling van bevoegdheden duidelijk? En wat zijn de mogelijke risico’s van burgerbetrokkenheid?
 • Domotica en het Huis van de toekomst
  Tijdens deze workshop leert u alles over de slimme woning van de toekomst. Hoe slim wordt je woning eigenlijk en wat zijn de risico’s? Aan welke maatregelen kun je denken en welke rol speelt (digitale) buurtpreventie hierin?

Sprekers

Sjak van Nieuwkuijk

Sjak van Nieuwkuijk werkt sinds 2010 bij Interpolis. Hij is continu op zoek naar nieuwe en innovatieve oplossingen die helpen risico’s te voorkomen of te verkleinen. Een van die ontwikkelingen is domotica, een ontwikkeling die een enorm effect gaat hebben op het voorkomen van risico’s en het verzekeren ervan. Dat is zijn overtuiging. Vandaar dat Interpolis hiermee experimenteert en kijkt naar toepassingen voor een breed publiek.

Boudewijn van der Garde

Boudewijn van der Garde MCI is Operationeel Specialist op het thema woninginbraak en opsporing bij het projectbureau High Impact Crime van de Nationale Politie. Hij geeft regelmatig presentaties over de opsporing van woninginbraken en is daarnaast steeds op zoek naar nieuwe mogelijkheden om de betrokkenheid van en interactie met burgers bij de opsporing, te vergroten.

Carola van Eijk

Carola van Eijk MSc. werkt als promovenda binnen het Instituut Bestuurskunde, Universiteit Leiden. Haar promotieonderzoek gaat over coproductie: samenwerking tussen burgers en overheid bij publieke dienstverlening. Ze kijkt hierbij onder andere naar buurtpreventieteams: waarom willen burgers hieraan deelnemen, hoe staan overheidsprofessionals van politie en gemeenten hier tegenover en hoe verloopt de samenwerking daadwerkelijk? Daarnaast is Carola betrokken bij het onderwijs van het Instituut Bestuurskunde, onder andere via een vak over coproductie en burgerbetrokkenheid in de Masteropleiding Public Administration.

Sybren van der Velden

Sybren van der Velden is landelijk projectleider woninginbraak bij het projectbureau High Impact Crime van de Nationale Politie. Hij geeft regelmatig lezingen en voorlichting over het vergroten van veiligheid en leefbaarheid in de buurt door signaleren naar politie en gezamenlijk waken via sociale media zoals WhatsApp. 

Dré van Roomen

Dré van Roomen is Operationeel Expert GGP bij de politie Zeeland West Brabant, district de Markiezaten en maakt deel uit van team Roosendaal. Hij richt zich met name op burgerparticipatie, netwerken, bedrijven & instellingen, in vakjargon 'B3W' (best of 3 worlds). Vanuit die functie is Dré aanspreekpunt/coördinator buurtpreventie en WhatsApp alert in zijn team en betrokken bij !Alert Roosendaal. Inmiddels werkt Dré 38 jaar bij de Nationale Politie.

Ton Evers

Ton Evers is initiatiefnemer van de Buurt-WhatsAppgroepen en Facebookgroepen over buurtpreventie in Tilburg. Hij was de inbraken in zijn woonwijk zat en kwam via de wijkagent in contact met de gemeente. Samen met de gemeente is hij met BuurtWhatsappgroepen aan de slag gegaan. Eerst in zijn eigen woonwijk de Reeshof en later in heel Tilburg. Het resultaat: een flinke daling van het aantal inbraken. Tegenwoordig begeleidt en coördineert hij dit soort projecten vanuit zijn eigen bedrijf EverConnect.

Ben Vollaard

Ben Vollaard is universitair hoofddocent aan de Universiteit Tilburg. De effectiviteit van het veiligheidsbeleid staat in zijn onderzoek voorop. Daarvoor verricht hij samen met uitvoerende organisaties, zoals gemeenten en uitvoerende diensten van gemeenten, veldexperimenten. Het idee is om een veelbelovende aanpak voor een concreet probleem eerst op kleine schaal uit te proberen. Dankzij het creëren van een vergelijkbare controlegroep en goede meting van de uitkomsten is vervolgens met betrouwbaarheid te zeggen of de aanpak werkt en breder uitgerold kan worden. Of dat de aanpak moet worden aangepast en opnieuw uitgeprobeerd. Het idee is dat uitvoerende organisatie en onderzoeker nauw samenwerken bij de vaststelling en evaluatie van beleid.

Standhouders