Ga naar de inhoud
Dit evenement ligt in het verleden. Ga terug naar agenda

Naar aanleiding van de Tilburgse workshop ‘Aanpak criminele families’ tijdens het CCV-congres Voorkomen jonge aanwas op 6 oktober 2022 volgt nu een verdieping. Doe je mee? De bijeenkomst begint om 12.45 uur met een inlooplunch. Het programma start om 13.30 uur.

Op verzoek van deelnemers organiseren we een relatief kleinschalige training waaraan maximaal 15 deelnemers kunnen deelnemen. Bij voldoende animo proberen we om dit jaar een tweede training te organiseren. CCV-adviseur Dity Mudde en Elianne Wolfert (gedetacheerd) nemen de deelnemers mee in hun ervaring met:

  • Werken met een gesloten familienetwerk
  • Complexiteit van werken binnen de ongetemde problematiek
  • Vertaling van de aanpak naar (jullie) praktijk.
Aanpak criminele families: vertaling van kaders naar praktijk

Dity Mudde maakt in haar trainingen gebruik van houten poppen die de gezinssituatie van drie generaties inzichtelijk maken. Hoe en welke rol instanties zoals politie, OM, Veilig Thuis en RIEC hebben, wordt duidelijk door te kijken naar de steeds veranderende fysieke weergave van de situatie. De adviseurs gaan gedurende deze training/workshop in op de onderwerpen:  

  • Ingrediënten (wat heb je nodig)
  • Bewustwording (weet wat je ziet)
  • Context (weet wat je niet ziet)
  • Uitgangspunten (weet wat je wilt en wat je hebt).

Heb je eigen casuïstiek? Die kun je invullen in het aanmeldformulier. Wil je meer weten over deze CCV-aanpak neem dan alvast een kijkje in het CCV-dossier Criminaliteit binnen familienetwerken . Je kunt ook contact opnemen op met dity.mudde@hetccv.nl.  

We gebruiken onderdelen van de training om de toolbox Jongeren en georganiseerde criminaliteit bij te werken. Vanzelfsprekend na jullie goedkeuring, op hoofdlijnen en anoniem.