Product toegevoegd aan winkelmand
 

Verkeersveiligheid en verkeershandhaving


Verkeersveiligheid en verkeershandhaving

“Opvallend was dat er nauwelijks communicatie plaatsvindt tussen ambtenaren van de openbare orde en veiligheid en de afdeling verkeer op het gebied van verkeersveiligheid en -handhaving.” Dit stelt Axel Weggelaar, CCV-adviseur naar aanleiding van het onderzoek Synergie integrale veiligheid en verkeersveiligheid via handhaving.

Foto: Axel Weggelaar op bezoek bij de gemeente Westerkwartier

In opdracht van CROW-KpVV heeft het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CVV) onderzoek verricht naar de kansen om de verkeersveiligheid, en daarbinnen de verkeershandhaving, op een hoger niveau te brengen door een betere samenwerking te stimuleren tussen de bestuurs- en de verkeerskolom. Het CCV ging in gesprek met 3 gemeenten in Friesland, Groningen en Drenthe. Bij de gesprekken lag de focus op samenwerking tussen gemeenten, politie, Openbaar Ministerie en provincie.

Uit het onderzoek blijkt dat meestal alleen de wethouder bij verkeersregelingen wordt betrokken. Het is goed als de burgemeester hier – als schakel in de lokale driehoek – voortaan ook een rol in speelt.

Aanbevelingen

Op basis van de bevindingen komt het CCV met een eerste en voornaamste aanbeveling: creëer een overleg waarbij politie en ambtenaren van verkeer en vervoer en van openbare orde en veiligheid met elkaar om de tafel gaan zitten. Hierbij wordt benadrukt om te blijven wijzen op de noodzaak van het thema verkeersveiligheid.

Aan de hand van de gevoerde gesprekken zijn de vragen ‘wat weten we?’, 'wat willen we?' en 'wat kunnen we?’ gesteld. Dit om te kijken of de verwachtingen per gemeente ook echt waargemaakt konden worden.

Een vervolg in andere gemeenten

Het onderzoek werd uitgevoerd in opdracht van CROW-KpVV – een kennisinstituut voor infrastructuur, verkeer en vervoer – dat stelt dat handhaving een belangrijk aandachtspunt is binnen het thema verkeersveiligheid. Zowel CROW-KpVV als het CCV kijken met een tevreden blik terug op het onderzoek. Het CCV hoopt dan ook op een vervolg. "Door met meer gemeenten in gesprek te gaan, wordt gekeken hoe samenwerking in de toekomst nog beter kan."

Meer weten over dit onderzoek? Neem dan contact op met Axel Weggelaar via axel.weggelaar@hetccv.nl.

Wil je ook advies op maat voor jouw gemeente? Lees meer over wat het CCV jou te bieden heeft. 

© Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid