Product toegevoegd aan winkelmand

Veiligheid en zorg


Training Veiligheid en zorg

  10-15 personen    4 uur (en 1,5 uur intake)     Geen

Om overlast en criminaliteit te voorkomen, is het belangrijk dat professionals van de domeinen veiligheid en zorg goed met elkaar samenwerken. Sinds de decentralisaties hebben gemeenten dit zelf in de hand. In deze training zet je de eerste stappen om de verbinding tussen de 2 domeinen te versterken en domeinoverstijgend te werken. Hierdoor komen (zorgelijke) signalen uit zowel de veiligheids- als de zorgketen samen en kunnen deze door de gehele gemeentelijke organisatie, van wijk naar bestuur, goed worden opgepakt.

Doelgroep

Gemeenteambtenaren op het snijvlak van veiligheid en zorg, zoals beleidsmedewerkers openbare orde en veiligheid en beleidsmedewerkers maatschappelijke ontwikkeling.

Trainers

Drs. Leonie Aarsen

Opzet

Voorafgaand aan de training vindt een intakegesprek plaats waarin jij achtergrondinformatie over de gemeente aanlevert. De training sluit hier zo goed mogelijk op aan. Tijdens de training word je bijgepraat over landelijke ontwikkelingen. Vervolgens ontdek je hoe het delen van gezamenlijke waarden tot grotere slagkracht in de (gemeentelijke) organisatie leidt en leer je anders naar complexe casuïstiek te kijken.

Deze training volgen?

Deze trainig regelt u in 5 simpele stappen:
1. Bepaal de datum in overleg met CCV-adviseur (2 maanden vooruit).
2. Nodig collega’s uit (10-15 personen).
3. Regel de locatie (inclusief materiaal zoals beamer, scherm, flip-over, pennen).
4. Lever input (telefonische intake van 1,5 uur met CCV-adviseur).
5. Kijk mee met de door de CCV-adviseur op maat gemaakte gemeentelijke casus.

Inplannen

Interesse in de training Veiligheid en zorg? Neem contact op met Leonie Aarsen om de training in te plannen: 06 27 067 400.

                             << terug naar overzichtspagina