Product toegevoegd aan winkelmand
 

Multiproblematiek


Multiproblematiek

max. 16 personen  4 uur  op aanvraag

in overleg

Het CCV deed eerder onderzoek naar multiproblematiek en dan met name daar waar veiligheid en overlast een rol spelen. De inzichten uit dit onderzoek [LINK[ vormen de basis van deze training.

Bewegen tussen organisatie en leefwereld cliënten

Uit het onderzoek komt duidelijk naar voren hoe lastig het is voor verschillende professionals om over de grenzen van het eigen werk- en taakgebied heen te kijken. Dat is op zich niet vreemd; er zijn vaak verschillende logische redenen voor te geven. Het belangrijkste is om soepel te (leren) bewegen tussen de grenzen van de eigen organisatie en de leefwereld van cliënten. Want alleen dan kunnen veranderingen plaatsvinden waar mensen met (zeer) complexe problemen ook daadwerkelijk wat aan hebben. Om dit direct en goed te ervaren, gebruiken de trainers een eigen ontwikkeld spel. Dat geeft vele inzichten, blijkt wel uit deze review.

Definitie multiproblematiek

Je spreekt van multiproblematiek als zich in een gezin bij een of meerdere gezinsleden op verschillende leefgebieden uiteenlopende problemen voordoen. Bijvoorbeeld school, vrije tijd, werk, financiën, wonen etc.

Meer flexibel bewegen door het spel 'Wie ben ik'

Uit onderzoek blijkt bovendien dat de overdracht van criminele activiteiten van generatie op generatie een rol speelt bij het ontstaan en ontwikkelen van problemen. Daar bovenop komt nog de mate van onafhankelijkheid, of juist het gebrek daaraan, dat in deze gezinnen speelt. Professionals uit het veiligheids- en het sociale domein hebben dan ook een flinke uitdaging. Zij stellen zich terechte vragen als 'Wat is de norm voor goed opgroeien? Wanneer grijpen we in? En waar doen we goed aan?' Het is een boeiend proces om samen het gesprek hierover te voeren.

Dit doen we door inzet van het  spel ‘Wie ben ik’. Je ervaart hoe je creatiever en meer multidisciplinair kunt interveniëren. Je leert meer flexibel te bewegen tussen de grenzen van de systeemwereld van jouw organisatie en de leefwereld van de mensen waar je mee werkt.  We maken hierbij onderscheid in 3 typen professionals. Deze typeringen helpen om te reflecteren op het soort professional dat je bent of die je soms moet zijn om een persoon zo goed mogelijk te begeleiden.

Doelgroep

Deze training is voor professionals die betrokken zijn bij de aanpak van en zorg voor gezinnen met meervoudige en complexe problemen, waar veiligheid en overlast een rol in spelen.

Trainers

Drs. Nicole Langeveld

Resultaat

Na deze training heb je samen met collega’s en partners het gesprek gevoerd over wat bijvoorbeeld ‘goed opgroeien’ is of wanneer ingrijpen altijd noodzakelijk is. Vooral leerde je je soepel(er) bewegen tussen de grenzen van de systeemwereld van jouw organisatie en de leefwereld van de mensen om wie het gaat.

Kosten

Heb je interesse in deze training voor jullie lokale of regionale samenwerkingsverband? Neem contact op met Nicole Langeveld voor de mogelijkheden en een prijsopgave. Mail naar: nicole.langeveld@hetccv.nl of bel  06 103 203 72.

© Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid