Product toegevoegd aan winkelmand
 

Weer lichting gedragsbeïnvloeders geslaagd


Hoe zorg je ervoor dat burgers en bedrijven de regels beter naleven? 14 deelnemers van de training ‘Gedragsverandering voor toezicht en handhaving’ van het Centrum van Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV) leerden in 4 cursusdagen hoe je effectief kunt handhaven met behulp van gedragswetenschap. Vandaag sloten zij de training succesvol af met de presentatie van een eigen plan van aanpak.  De deelnemers leerden onder meer over gedragsbeïnvloedingsmechanismen en nalevingscommunicatie. Die kennis pasten ze toe op een concreet nalevingsvraagstuk uit hun eigen beroepspraktijk. Hoe zorg je er bijvoorbeeld voor dat fietsers stoppen voor rood licht bij bruggen, zodat ze niet tussen wal en schip raken? Of dat farmaceuten voldoende voorraden in huis hebben, waarmee levens gered kunnen worden?

Kruisbestuiving en inspiratie

De cursisten zijn werkzaam bij uiteenlopende organisaties zoals de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (ISZW), de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ), het UWV, de Provincie Zuid-Holland, de omgevingsdienst DCMR, de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA) en de gemeente Vijfherenlanden. Het geeft weer hoe veelzijdig de toepassing van gedragskennis is in de handhavingspraktijk. De variëteit in casussen zorgde voor veel kruisbestuiving en inspiratie.

Volgende training gedragsverandering

Op 26 september 2019 start er weer een training ‘Gedragsverandering voor toezicht en handhaving’.

© Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid