Product toegevoegd aan winkelmand
 

Nieuw CCV-begeleidingstraject wijk-GGD van start


Na een succesvol eerste begeleidingstraject voor de invoering van een wijk-GGD’er in 13 gemeenten, is het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid nu gestart met de tweede ronde. Nog eens 20 gemeenten kunnen begeleiding krijgen. Daar stelt de Nederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie (ZonMw) een subsidie voor beschikbaar.

Maar liefst 18 belangstellenden van gemeenten en GGD woonden op 13 september de inspirerende startbijeenkomst in Utrecht bij. Sommigen waren al overtuigd van deelname, anderen wilden graag meer weten over het concept van de wijk-GGD en de aard van het begeleidingstraject.

Verhalen uit de praktijk

De wijk-GGD’er is geen vaststaand concept, maar sluit aan bij de lokale situatie. Om een goed werkende aanpak voor personen met verward gedrag te organiseren, is een extra verbindingsofficier tussen zorg en veiligheid vaak erg welkom. Vooral als deze flexibel inzetbaar is, een vrije rol heeft en kan doen wat nodig is. Dat dit op veel verschillende manieren kan, bleek uit het verhaal van Frits en Pieter: 2 wijk-GGD’ers uit respectievelijk Waalwijk en Veenendaal die per 1 januari 2018 aan het werk zijn. Met veel energie en enthousiasme vertelden zij over hun dagelijkse werk en wat zij tegenkomen. De vele vragen uit de zaal zeggen genoeg: de wens om een passende oplossing te zoeken voor lokale problematiek is groot.

Meer instroommomenten

Een deel van de aanwezige gemeenten zet alles in het werk om vóór 4 oktober een subsidieaanvraag in te dienen bij ZonMw. Zij zullen de eersten zijn die in dit nieuwe begeleidingstraject starten. Anderen zijn nog net niet zover dat zij een subsidieverzoek kunnen indienen. Gelukkig komen er nieuwe instroommomenten in februari en juni 2019. Daarvoor is het handig om nu alvast te beginnen met het creëren van bestuurlijk commitment; een belangrijke randvoorwaarde voor deelname.

  Ook interesse? Neem dan contact op met CCV-adviseur Leonie Aarsen op leonie.aarsen(at)hetccv.nl.

 

 

© Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid