Product toegevoegd aan winkelmand
 

"Met hulp van het CCV doen we het nog beter"


"Heb je een probleem waar je deskundige hulp bij kunt gebruiken? Win een CCV’er!" Die oproep om projecten aan te melden voor deze actie, was niet aan dovemansoren gericht. Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV) ontving een flink aantal reacties, met vele uiteenlopende verzoeken. 6 inzendingen werden geselecteerd.

Nuenen is 1 van de gemeenten die door het CCV wordt begeleid. Deze gemeente herbergt verschillende woonwagenlocaties waar Sinti wonen. Ze wonen er al jaren, en er was tot vorig jaar nauwelijks oog voor. In 2017 besloot de gemeenteraad dat er een brede aanpak nodig is. Onder leiding van Peter van den Bogaert startte dit in januari met een plan van aanpak.

Hulp van het CCV

"Nuenen is een kleine gemeente met hard werkende mensen. Het project dat voor 36 gezinnen toeziet op verbetering van standplaatsen en huurwoonwagens, arbeid en onderwijs, zorg en welzijn en rechtshandhaving is voor onze gemeente feitelijk te groot", vertelt Van den Bogaert. Hij is daarom erg blij de hulp van het CCV. "Iedere hulp of handreiking die we kunnen krijgen, pakken we met beide handen aan. Zo kunnen we het nog beter doen."

De problematiek op de woonwagenlocaties met Sinti speelt volgens de projectleider al zo'n 10 tot 15 jaar. Het gaat hierbij om 4 locaties waarvan 2 in dit project zijn opgenomen. "Uit onderzoek blijkt dat er al die tijd weinig aandacht is besteed aan deze locaties. Je kunt niet zomaar bij een groep van je inwoners wegkijken en ze het zelf maar laten oplossen. Dat kan gewoon niet", licht Van den Bogaert toe.

Verpaupering woonwagenlocaties

Op de 2 locaties spelen diverse problemen. "Er is sprake van verpaupering. Er is de afgelopen jaren weinig onderhoud gepleegd aan de openbare ruimte en aan de woonwagens", zegt de projectleider. "Bewoners hebben zelf invulling gegeven aan hoe zij denken dat ze hun omgeving en onderlinge verstandhouding moeten inrichten. Dit spoort echter niet altijd met datgene wat je in andere delen van Nuenen ziet." Woningcorporaties gaan de locaties overnemen, maar willen wel graag dat alles schoon, netjes en veilig is en dat wordt voldaan aan regelgeving. Hiermee is Nuenen nu hard aan de slag.

"Het CCV zet in op weerbaarheid van de medewerkers in dit project."

Inmiddels heeft het CCV een eerste gesprek gehad met de gemeente over de problemen op de locaties, die 36 gezinnen betreffen. "Het CCV zet in op weerbaarheid van de medewerkers in dit project. Een kenmerk van dit soort projecten is dat het een enorme energievreter is, omdat het complex is. Dat vereist volledige aandacht. Het blijft daardoor doorlopend op je netvlies", zegt Van de Boogaard uit eerdere ervaringen. "Dat hakt er echt in. Nuenen is een kleine organisatie en bij dit project zijn veel mensen van verschillende afdelingen betrokken, zoals vastgoed, ruimtelijke ontwikkeling, werk en inkomen, onderwijs, zorg en handhaving."

"Uitdaging voor professionals"

Het CCV ziet de druk die dit geeft op de gemeentelijke organisatie. "Er is een plan van aanpak, maar dat loopt nog niet op rolletjes”, zegt Meike Lommers die zich als adviseur van het CCV bezighoudt met multiprobleemgezinnen met een Roma of Sinti achtergrond. "Voor betrokken professionals blijft het een behoorlijke uitdaging gezamenlijk de taak uit te voeren en hierbij het gedrag van de doelgroep leidend te laten zijn in plaats van de cultuur", legt ze uit.

"De mensen van het CCV hebben veel kennis, expertise en ervaring met andere gemeenten. Zij kunnen daarom objectief naar onze problematiek kijken."

Het CCV helpt de gemeente bij dit project door interviews te houden met diverse deskundigen uit de hele keten. Dat gaat om onder meer de politie, het onderwijs en de zorg en bij de gemeente om de burgemeester, wethouders en managers veiligheid en sociaal domein. Lommers: "Doel hiervan is dat we het proces onder het plan van aanpak in beeld brengen. Daarmee willen we de knelpunten die onbewust spelen beter in beeld krijgen. Deze spiegel voorhouden waarin we laten zien dat er nog meer speelt, moet helpen bij een beter verloop van het totale proces."

Objectief naar de problematiek kijken

Peter van den Bogaert is hier blij mee. "De mensen van het CCV hebben veel kennis, expertise en ervaring met andere gemeenten. Zij kunnen daarom objectief naar onze problematiek kijken. Op het moment dat je als gemeente met zo’n project als dit bezig bent, ga je al heel snel gefocust aan de gang, terwijl een bredere blik en spiegelen nodig zijn. Jezelf de vraag stellen: wat doen we nu? En is het nodig om het anders te doen?"  

De CCV-adviseurs zijn druk bezig met de geselecteerde projecten, waaronder die van De Marne. Wil je ook lezen over de andere projecten? Word lid van onze nieuwsbrief of volg ons op Twitter. Wil je meer weten? Neem dan contact op met CCV-adviseur Meike Lommers via de mail meike.lommers(at)hetccv.nl of bel/app met 06 13 350 063

 

 

 

© Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid