Product toegevoegd aan winkelmand
 

Heerenveen: "De Wijk-GGD'er is iets geworden"


Hoe positioneren we een wijk-GGD’er binnen onze gemeente? Brengen we hem onder bij de politie, de GGD of bij de gemeente zelf? Toen medewerkers van de gemeente Heerenveen zich over deze vragen boog, was het al direct duidelijk dat dat laatste niet handig was. 

Sommige inwoners zijn niet zo happig op een gemeentemedewerker op de stoep, dat wekt argwaan. Bemoeienis zou er in de beleving van deze inwoners toe kunnen leiden dat de uitkering wordt afgepakt. Die angst werkt zorgmijdend gedrag in de hand. Daarbij, een wijk-GGD’er moet zich vrij kunnen bewegen, vindt Sjoukje van der Horst, beleidsregisseur Sociaal Domein van de gemeente Heerenveen. "Hij moet de gemeente tegen kunnen spreken als hij ziet dat een bepaalde benadering niet goed uitpakt in de praktijk. Vanuit een onafhankelijke positie moet hij ons van adviezen kunnen voorzien." 

"Hij moet de gemeente kunnen tegenspreken als hij ziet dat een bepaalde benadering niet goed uitpakt in de praktijk."

Heerenveen bracht de wijk-GGD’er onder bij de GGD. Deze sociaal-psychiatrisch verpleegkundige met een achtergrond in de GGZ, kan ziektebeelden herkennen. De keerzijde van de detachering bij de GGD is dat de gemeente nu minder regie heeft. "Aan de ene kant willen we er dichter tegenaan zitten, maar omdat hij zich ook vrij moet kunnen bewegen, is er een klankbordgroep in het leven geroepen", zegt Van der Horst. Zo worden gemeente en ketenpartners maandelijks op de hoogte gehouden. "We hebben vooral de handen vol aan zo’n 10 mensen binnen de gemeente die ons veel werk opleveren."

Net zoals de landelijke toename, groeide het aantal E 33-meldingen ook in Heerenveen. Verwarde personen. Helemaal betrouwbaar vindt Van der Horst dat soort registraties niet, want wat zegt dat nou precies over de daadwerkelijke problematiek in Heerenveen? Daarvoor is een analyse nodig. Onder andere om de doelgroep met verward en overlastgevend gedrag in kaart te brengen, startte de gemeente de pilot op met de wijk-GGD’er. 

We hebben de handen vol aan zo'n 10 mensen binnen de gemeente die ons veel werk opleveren."

"We hebben vooral de handen vol aan zo’n 10 mensen binnen de gemeente die ons veel werk opleveren", stelt Van der Horst vast. "Dit zijn de zware casussen die we behandelen binnen het sociaal team, waar de ketenpartners samenwerken. De wijk-GGD’er zetten we preventief in, die richt zich op de minder zware problematiek."  

De wijk-GGD’er ontlast de politie, want die is niet in het leven geroepen voor zorgvragen van burgers. Het is aan de wijkagent om zorgwekkende signalen over een persoon door te geven aan de wijk- GGD’er. "Het aantal meldingen mag nog stijgen", vindt Van der Horst. "De politie wil meer aan de slag met de primaire taken, maar dan moeten ze wel de signalen doorgeven."

Meer weten over dit onderwerp? Lees onze klantcase over de Wijk-GGD'er. Of neem contact op met CCV-adviseur Leonie Aarsen, leonie.aarsen(at)hetccv.nl

© Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid